PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE

Browar Artezan sp. z o.o. realizuje projekt  3.3 „Innowacje w MŚP” – „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta:
Browar Artezan sp. z o.o.

Okres realizacji:
01.01.2023 – 31.12.2023

Informacja o projekcie:
Projekt dotyczy wdrożenia wyników badań przeprowadzonych przez wnioskodawcę nad procesem produkcji piwa w Browarze Artezan. Przeprowadzone badania dotyczyły opracowania technologii produkcji piwa potrójnie chmielonego. Celem wdrożenia prac B+R było uzyskanie możliwości produkcji piwa o nachmieleniu, który swoją intensywnością przewyższy dostępne aktualnie na rynku produkty. W wyniku wdrożonej technologii powstanie nowy innowacyjny produkt o innych parametrach niż dotychczas produkowane. W celu wdrożenia technologii w projekcie przewidziano zakup sprzętu: wirówki i nachmielacza. Aby  zwiększyć efekt ekologiczny w projekcie przewidziano także zakup puszkarki, aby w procesie produkcji finalnego produktu usprawnić proces rozlewu produktu do opakowań. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie potrójnego sposobu chmielenia piwa, a także wpłynie na poprawę jakości produktu końcowego. Dzięki zmianie technologii zmniejszy się także ilość produkowanych odpadów.

Wartość projektu:
894 605,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
581 057,22 zł